Skip to main content

Wat doen we

FabLab Hardenberg

Jeugdactiviteit: FabLab Explorers (Open Jeugd middag 8 -13 jaar)
Op vaste woensdagmiddagen zijn kinderen na schooltijd welkom om te komen creëren, experimenteren en ontdekken in ons FabLab bij de FabLab Explorers!

Talentontwikkelklas Jeugd: Code Crew (Programmeerclub 8 – 15 jaar)
Voor kinderen en tieners die geïnteresseerd zijn in programmeren/coderen bestaat er een programmeerclub, de Code Crew. Deze jeugd ontdekt daar de ‘grenzeloosheid’ en de toepassingen van het programmeren en wat je er in de vrije tijd, maar ook beroepsmatig, allemaal mee kunt doen. 

Naast deze ICT-Talentontwikkelklas kunnen er op basis van vragen en gelden vanuit het lokale onderwijs/bedrijfsleven ook andersoortige talentontwikkelklassen door FabLab Hardenberg ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Jeugdactivititeit: Makerkar
Ons FabLab is gevestigd in de gemeente Hardenberg, een wijdverspreide plattelandsgemeente waar veel dorpen en wijken zijn. We begrijpen heel goed dat de jeugd die in de dorpen woont, niet altijd tijd/gelegenheid heeft om naar ons Lab te komen en om daar kennis te maken met nieuwe technologie en apparatuur. Daarom bedachten we een Mini-mobiel Fablab; onze Makerkar. Deze kar bevat een 3D printer, lasercutter, robotica en programmeerapparatuur en rijdt naar de dorpen en jeugd toe. Middels een vast workshopprogramma kan de jeugd daar, dicht bij huis en na schooltijd, toch kennis maken met nieuwe, coole en leuke technologie! De makerkar bouwen we in samenwerking met het RTC en gaat op pilotbasis rijden in 2022.

De FabLab Explorers, Code Crew en de makerkar wordt mede mogelijk gemaakt door gelden uit de Regiodeal.

Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Op verzoek en in nauwe samenwerking met het lokale Sterk Techniek Onderwijs (lokaal samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs) ontwikkelt FabLab Hardenberg lessen die uitgevoerd worden binnen het lokale Primair onderwijs in de gemeente Hardenberg en Ommen. FabLab Hardenberg ontwikkelt deze lessen volgens normen die binnen het Primair onderwijs en techniekonderwijs gesteld worden en traint een docentencorps. De docenten, veelal ZZP’ers, voeren deze lessen uit op basisscholen.

De ontwikkeling en uitvoering van deze lessen wordt mede mogelijk gemaakt door STO gelden.

Bezoeken van basisscholen aan ons Fablab
Basisscholen kunnen met hun groepen ons Fablab bezoeken en daar met hun leerlingen een programma volgen rondom 3D printen, robotica en/of programmeren. Interesse? Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden!

Wat doen en kunnen we nog meer?
FabLab Hardenberg ontvangt regelmatig lokale/regionale verzoeken om mee te denken over lesontwikkeling, lokale kennis- en talentontwikkeling m.b.t. jeugd & technologie, bezoeken aan ons Lab en anders. Primair opereren we binnen de kaders van de Regiodeal en het STO, maar staan uiteraard open om in gesprek te gaan over uw specifieke vraag of behoefte. Neem contact met ons op!