Skip to main content

Nieuws

Fablab Makerkar

Bibliotheek Hardenberg heeft als een van de weinige openbare bibliotheken in Overijssel een stevige plattelandsfunctie met 10 vestigingen in kernen en dorpen. Deze vestigingen zijn voor een breed publiek toegankelijk en staan vaak midden in een kern/dorp, bijvoorbeeld in een dorpshuis of multifunctioneel centrum.

Om ook de jeugd daar kennis te laten maken met nieuwe technologieën, ontwikkeld FabLab Hardenberg momenteel een ‘mini-mobiel FabLab’, in de vorm van een verrijdbare ‘Makerkar’. De makerkar heeft onder andere een 3D printer, een lasersnijder, robotica en programmeertools aan boord waarmee op laagdrempelige wijze, workshops aan jeugd gegeven kan worden en demonstraties voor breder publiek.

De 1e makerkar wordt gebouwd als pilot, ook in samenwerking met het RTC (Regionaal Techniek Centrum) en bedrijfsleven. Als de pilot succesvol en functioneel blijkt, dan wordt er in 2021/2022 een 2e Makerkar doorontwikkeld. Deze 2e kar kan regionaal bij samenwerkingspartners of binnen het onderwijs ingezet worden. De ontwikkeling en de bouw van deze makerkar(ren) wordt mede mogelijk gemaakt door onze Regiodeal-impuls.

Naar verwachting is de 1e Makerkar na de zomervakantie 2021 klaar en zal, voorzien van een programmering die zich richt op kennisdeling en kennisontwikkeling, een 1e dorp/kern aandoen! Via onze socials houden we iedereen daarvan op de hoogte.

  • Laatste update op .